Program konferencji

Informacje archiwalne

18 listopada 2013 r.

9:30–18:00

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Tematem tegorocznego spotkania będą aktualne problemy w obszarze profilaktyki, leczenia, diagnostyki
i rehabilitacji urazów dna miednicy, statyki narządów płciowych oraz zdrowia seksualnego u kobiet po porodzie. Konferencja kierowana jest do profesjonalistów medycznych, lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów oraz studentów wyższych uczelni medycznych.

więcej na : fitnessuniversity.pl

Plan konferencji

09.30-10.00 – Rejestracja Uczestników

10.00-11.40 SESJA WYKŁADOWA

10.00-10.15 – JM Rektor Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki – Inauguracja Konferencji
10.15-10.25 – dr n. med. Ewelina Wierzejska, dr n. med. Maria Biskupska – Powitanie Gości. Wprowadzenie w tematykę konferencji
10.25-10.50 – prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska – Wpływ urazów miednicy na statykę narządów płciowych i zdrowie reprodukcyjne kobiet
10.50-11.20 – dr n. med. Grażyna Bączek – Przebieg II okresu porodu a transformacja mięśni dna miednicy. Wpływ pozycji wertykalnych
11.20-11.40 – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski – Techniki operacyjne w leczeniu urazów dna miednicy, zaburzeń statyki i inkontynencji

11.40-12.15 PRZERWA KAWOWA

SESJA PLAKATOWA

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane aktywnym udziałem w sesji plakatowej. Prosimy o nadsyłanie streszczeń do 31 października (streszczenia w języku polskim, maksymalnie do 250 słów). Istnieje możliwość publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.

Streszczenia prac prosimy nadsyłać na adres equal@ump.edu.pl lub kontakt@dla-zdrowia.org.

 12.15-14.15 SESJA WYKŁADOWA

12.15-13.00 – prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz – Zdrowie seksualne kobiet po porodzie. Wybrane zagadnienia
13.00-13.35 – mgr Michał Koszla – Nowoczesna fizjoterapia dna miednicy. Najnowsze doniesienia Evidence Based Medicine oraz możliwości drzemiące w fizjoterapii dna miednicy na podstawie autorskiej koncepcji (w oparciu o obowiązujące standardy).
13.35-13.50 – dr n. med. Przemysław Kądziołka – Organizacja systemu diagnostyki i leczenia kobiet z zaburzeniami statyki dnia miednicy oraz nietrzymaniem moczu
13.50-14.15 – mgr Elżbieta Kaden – Profilaktyka okołoporodowa jako ważny czynnik opieki nad kobietą

14.15-14.55  – LUNCH

14.55-16.55 WARSZTATY

1. dr n. med. Przemysław Kądziołka – Kompleksowa specjalistyczna diagnostyka uroginekologiczna dla ginekologów
Tematem warsztatów będzie omówienie znaczenia stosowanych metod diagnostycznych w uroginekologii począwszy od wywiadu, przez ankietę oceny stanu zdrowia, badanie ginekologiczne, urodynamiczne  po badanie ultrasonograficzne w wyborze optymalnej drogi leczenia.

2. mgr Elżbieta Kaden – Nauka poprawnego prowadzenia treningu mięśni dna miednicy, techniki ćwiczeń

INFORMUJEMY, ŻE NABÓR NA WARSZTATY PANI MGR ELŻBIETY KADEN ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY.
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą zajęć warsztatowych.

Część I – metody diagnostyki palpacyjnej kondycji mięśni dna miednicy ( MDM ) – Test Norweski, Próba Oxfordzka.
Część II – zasady poprawnego wykonywania ćwiczeń – nauka koordynacji i izolacji.

Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają : płytę z ćwiczeniami, oraz tabele w/w testów diagnostycznych. Uczestnicy warsztatów proszeni są o zabranie stroju oraz maty (karimaty) do ćwiczeń.

3. dr n. med. Grzegorz Surkont, dr n. med. Edyta Wlaźlak – Praktyczne aspekty nowoczesnej pessaroterapii
w uroginekologii i położnictwie
Wielu uroginekologów uważa, że najczęstszą przyczyną niepowodzenia leczenia nieoperacyjnego za pomocą pessarów jest brak przekonania do metody i brak praktycznej wiedzy specjalisty, a nie niechęć ze strony pacjentki. Zastosowanie pessara odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, wykonanego ze specjalnego, miękkiego silikonu oraz zakładanie go tylko na dzień znacznie poprawia zadowolenie pacjentki z leczenia oraz praktycznie zmniejsza ryzyko powikłań do zera. Indywidualny dobór pessara jest łatwiejszy przy wykorzystaniu zestawu pessarów do przymierzania. Podczas szkolenia możliwe będzie opanowanie wiedzy, pozwalającej na dobór odpowiedniego pessara u większości pacjentek. Uczestnicy dowiedzą się również jak przeprowadzać instruktarz pacjentki o tym jak samodzielnie wyjmować i zakładać pessar.

 

 

4. mgr Michał Koszla Podstawy nowoczesnej fizjoterapii w seksuologii
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z elementami diagnostyki ukierunkowanej na fizjoterapię seksuologiczną – z ich aktywnym udziałem, przedstawienie wybranych możliwości jakie daje w tym zakresie nowoczesna terapia dna miednicy.
Poziom kursu: podstawowy, dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii dna miednicy. Skierowany do fizjoterapeutów, położnych, lekarzy (również ze specjalizacją w ginekologii i położnictwie).

 

17.00-18.00 SPOTKANIE TOWARZYSKIE Z MUZYKĄ