Prelegenci

Informacje archiwalne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, lekarz, specjalista psychiatra, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor, biegły sądowy. Kierownik Katedry Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji, Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie, Krajowy konsultant z zakresu seksuologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, Dyrektor Centrum Seksuologii Medycznej, Psychiatrii i Psychoterapii.

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

absolwent Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz specjalista pediatrii i chorób zakaźnych, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jednocześnie Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej, Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu.

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

lekarz medycyny, specjalista ginekolog-położnik, prodziekan ds. kierunku położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski

lekarz medycyny, specjalista ginekolog-położnik, kierownik Pracowni Endoskopii Ginekologicznej i Chirurgii Małoinwazyjnej Ginekologiczno Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

dr n. med. Grażyna Bączek

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego dla Położnych w Lublinie i Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie, magister pielęgniarstwa, położna, doktor nauk medycznych, specjalistka w zakresie opieki przed i okołoporodowej, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

dr n. med. Przemysław Kądziołka

lekarz medycyny, specjalista w ginekologii i położnictwie, starszy asystent w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka Ginekologiczo-Położniczego  Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalizuje się w uroginekologii i ultrasonografii ginekologicznej i położniczej. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

mgr Elżbieta Kaden

absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu, położna, terapeutka biofeedback, prowadzi Poradnię Wczesnej Rehabilitacji Poporodowej i Uroginekologicznej w Centrum Medycznym „Żelazna” ( dawniej Szpital Specjalistyczny św. Zofii).

mgr Michał Koszla

magister fizjoterapii, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, od 12 lat terapeuta dna miednicy, specjalizuje się w fizjoterapii uroginekologicznej, urologicznej i położniczej. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz autorskie szkolenia dla fizjoterapeutów. Członek International Continence Society.

dr n. med. Grzegorz Surkont

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista ginekologii i położnictwa. Specjalizuje się w zaburzeniach hormonalnych, nietrzymaniu moczu, zaburzeniach statyki narządu płciowego, wypadaniu macicy i pochwy (uroginekologii) oraz USG w ginekologii i uroginekologii. Pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

dr n. med. Ewa Wlaźlak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista ginekologi i położnictwa. Specjalizuje się w uroginekologii (nietrzymaniu moczu, zaburzeniach statyki narządu płciowego, wypadaniu macicy i pochwy) oraz USG w ginekologii i uroginekologii. Pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

dr n. med. Ewelina Wierzejska 

specjalista zdrowia publicznego, filolog angielski, doktor nauk medycznych, kierownik Pracowni Zdrowia Międzynarodowego w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Entuzjastka promocji zdrowia reprodukcyjnego.

dr n. med. Maria Biskupska

położna, magister pielęgniarstwa, doktor nauk medycznych, adiunkt w Pracowni Pielęgniarstwa Społecznego, Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.